Šamanská zrcadla

Zrcadla duší

Použití kovových zrcadel v asijském šamanismu

Nicholas Breeze Wood

Překlad původního článku "Mirrors of the Soul"

Tradiční kroj nosí mnoho šamanů na Sibiři a v Mongolsku a jedním z nejvýraznějších prvků tohoto kroje jsou kovové disky, které se na něj přivazují. Tyto disky jsou čínská kovová zrcadla, obvykle vyrobená z bronzu a někdy stará tisíce let; tvoří velmi důležitou součást obřadní výbavy používané ve velké části sibiřského a mongolského šamanismu.

Starobylá čínská civilizace ovlivnila své sousedy - Koreu a Japonsko na východě, Tibet a Střední Asii na západě a Sibiř na severu. Tento vliv zahrnoval mnoho šamanských a magických praktik těchto oblastí.

Historie obřadních bronzových zrcadel v Číně sahá až 4000 let do minulosti. Zpravidla jsou kulatá, na zadní straně mají centrální vyvýšený knoflík s otvorem a výzdobu na nereflexní straně. Často se vyráběla metodou "ztraceného vosku", při níž se kolem voskového originálu ve tvaru zrcadla zhotoví hliněná forma. Uzavřený voskový tvar se odstraní zahřátím formy a poté se do zrcadlové dutiny po "ztraceném vosku" nalije roztavený bronz. Bronz se nakonec oddělí od hliněné formy a odhalí se přesná kopie původního tvaru z vosku.

Vrchol čínské výroby zrcadel byl od počátku dynastie Han (206 př. n. l. - 220 n. l.) až do konce období dynastie Tchang (618 - 907 n. l.), a mnoho šamanských zrcadel pochází z těchto období, ačkoliv se nová zrcadla vyrábějí i v dnešní době.

 

MAGICKÁ ZRCADLA

Zrcadla v Číně měla vždy magický i praktický účel. Používají se k odvrácení a odrážení zla a hrají důležitou roli v tradičním Feng Shui, kde se používají jak k odrážení negativních vlivů, tak i ke změně tvarů věcí, aby se zvýšil jejich pozitivní vliv.

Magická zrcadla se často vyskytují jako hrobové předměty v archeologických vykopávkách. Měla významnou roli ve starověkých čínských tradicích spojených s umíráním, kde bylo zrcadlo často umístěno na hruď mrtvého jako "zrcadlo chránící srdce", které mělo chránit na cestě do pekla, aby byla osoba v bezpečí, a nástěnné malby v čínských hrobkách ukazují lidi držící zrcadla obrácená směrem ven, aby odháněla duchy.

V Asii nosí mnoho šamanů (dokonce i ti, kteří se vzdali zbytku svého obřadního oděvu) alespoň jedno zrcadlo. To může být zavěšeno na šňůrce, která prochází otvorem ve vyvýšeném knoflíku, nebo přivázáno na jednoduchém tabardu z látky či kůže.

Zrcadla mají různá jména v závislosti na oblasti, ze které šaman pochází, například v Mongolsku se nazývají toli, panaptu v Mandžusku a melong v Tibetu, ačkoli zde se většinou nejedná o starožitná čínská (viz článek o tibetských věštírnách v časopise Sacred Hoop, číslo 47).

Nejžádanější šamanská zrcadla jsou velmi stará a nemusí být dokonale lesklá, aby byla užitečná pro šamanskou práci, mnohá z nich jsou totiž zamlžená nebo dokonce zčernalá stářím.

Používání zrcadel v šamanských společnostech se trochu liší v závislosti na lidech. Některé kmenové skupiny je používají jako pomůcku k vidění jiných světů podobně jako věštění. Toto věštění zahrnuje vidění do budoucnosti, hledání ztracených předmětů, diagnostickou práci, při níž šaman pohlédne do odrazu nemocného a určí povahu jeho nemoci.

Při léčení může být zrcadlo použito nejen k odrážení nemoci, ale také jako nádoba pro léčivou sílu (větrný kůň), která se v zrcadle shromažďuje a poté je přenesena do nemocného přiložením zrcadla. Sarangerel v své knize "Jízda na větrných koních" dále zmiňuje, že zrcadlo, v kterém byla léčivá energie nahromaděna, může být také vloženo do vody, aby se voda proměnila v arshaan (duchovně posílený nektar), který nemocný může pít.

Zrcadla lze použít jako nádoby pro duchy, a to buď šamanovy vlastní pomocné duchy, nebo duchy nemocí, kteří byli převzati od nemocného, nebo jako nádoba používaná šamanem k uložení chybějících částí duše nemocného, které našel v duchovních světech při obřadu navrácení duše. Zrcadlo může být také použito jako okno nebo portál, kterým se šaman prochází, aby vstoupil do duchovního světů na šamanské cestě.

 

TIBETSKÁ ZRCADLA MELONG

Tibetský melong má svůj původ u starověkých čínských šamanských zrcadel v Asii a má mnoho souvisejících praktik s mongolským a sibiřským šamanismem; ale v průběhu let se fyzická podoba "zrcadla" změnila.

Melongy jsou obvykle malé kovové disky, na jedné straně prohnuté a na druhé na druhé straně vypouklé. Mohou to být jednoduché, nezdobené kovové disky, nebo mohou být zdobené na jedné nebo obou stranách astrologickými nebo buddhistickými symboly. Jsou někdy vyrobeny ze speciální směsi osmi kovů: zlata, stříbra, rtuti, mědi, niklu, cínu, železa (někdy z meteoritů) a olova, ale častěji je to prostě mosaz nebo stříbro.

Melong stále používají a nosí mnozí lámové, astrologové, léčitelé a laikové. Používají se jako pomůcky k věštění, astrologické amulety, nádoby na blahodárnou "nebeskou energii" a ochránci před zraněním. Nebeská energie je v tibetské geomantii blahodárná a melongy ji pomáhají aktivovat, aby zlepšila zdraví, celkovou pohodu a prodloužila délku života.

Melongy se také používají k omývání posvátných předmětů. Za tímto účelem se obraz předmětu odrazí v melongu a voda se nalije na odraz, čímž se očistí.

Často se malé melongy nosí jako amulety a je důležité pamatovat na různé účinky, přisuzované konvexním (vypouklým) a konkávním (vydutým) stranám. Konvexní strana odráží, zkresluje a zvětšuje obrazy jako zrcátko na holení a nosíte-li tuto stranu obrácenou směrem ven, je nositel chráněn. Konkávní strana soustřeďuje světlo do centrálního bodu a zvyšuje energii, takže se nosí směrem k tělu, aby se zvýšila osobní energie větrného koně.

Existuje lidová pověra, že melong rozptyluje nepříjemné duševní stavy a emoce. Aby to dokázal, drží se melong na délku paže, konkávní stranou směrem k sobě. Představujte si, jak vaše problémy opouštějí vaši mysl a procházejí skrze melong. Když se objeví na vnější straně, rozptýlí se.

 

NALEZENÍ VLASTNÍHO ZRCADLA

Pokud si přejete získat vlastní zrcadlo, můžete tak učinit několika způsoby.

Tradičně mohl být šaman po své smrti pohřben i se svým zrcadlem, případně mohlo být zrcadlo záměrně předáno další generaci.

Nebo si šaman mohl zrcadlo "ulovit" tak, že se vydal na výpravu, aby ho našel v místech, kde byli šamani pohřbeni. Někdy pohřbené zrcadlo promlouvalo k šamanovi ve snu a duchové v zrcadle chtěli spolupracovat s žijícím šamanem, místo aby zůstali u svého zesnulého majitele.

Na Západě se však zrcadla snáze "loví" mezi obchodníky se specializovanými starožitnostmi! Zde se však cena pravého starého zrcadla může pohybovat od několika set do několika tisíc liber. Pokud vám však na stáří a původu zrcadla příliš nezáleží, lze na ebay najít mnoho vynikajících čínských reprodukcí - často označovaných jako pravé starožitnosti. Navzdory "efektům stárnutí" jsou tyto reprodukce obvykle velmi dobře a přesně vyrobené kopie starověkých zrcadel a dají se koupit za pár liber.

Tibetské melongy lze zakoupit poměrně snadno a zpravidla za nízkou cenu u dodavatelů tibetských buddhistických rituálních předmětů.