Šamanství

Šamanstvi-1a

Šamanství je nejstarší způsob léčby, který používali lidé už před 5 - 10 tis. lety. Přírodní národy a kultury udržují šamanství dodnes, i když ve změněné podobě. V současné době se mluví také o tzv. městském šamanství nebo neošamanství, které šamanskou práci přizpůsobuje současné době a prostředí městského života.

Šamanství není víra, je to praktická zkušenost. Cesta přímého poznání, které si můžete zažít na vlastní kůži. Šamanství vychází z tzv. animismu, tedy víry, že vše kolem nás je propojené, živé a má tedy svou vlastní spirituální podstatu - duši, "anima".
Slovo "šaman" je převzato od tunguzských Evenků a znamená "stát se vzrušeným (vášnivým, rozehřátým, getting excited)", což odkazuje na změněný stav vědomí, trans. Šaman je tedy ten, který dokáže v kontrolovaném změněném stavu vědomí opakovaně cestovat do jiných, nevšedních realit, tam komunikovat se spirituálními bytostmi (duchy) a získané informace přinést nebo jinak využít pro klienta a komunitu.

V různých kulturách nacházíme různé způsoby, jak se do nevšedních realit dostat. V některých kulturách se pracuje s medicinou - rostlinami. S těmi se na mých akcích nesetkáte. Já pracuji s bubnem, chřestidly, pohybem a vykuřovadly.

Člověk je bio-psycho-socio-spirituální bytost a zatímco klasická západní medicína pomáhá člověku na těle, tak šamanská léčba pomáhá člověku na duchu a pracuje se spirituální podstatou nemoci. A jedno ovlivňuje druhé. Šamanská léčba a západní medicína se tak mohou navzájem doplňovat.
Má práce není náhradou odborné lékařské péče.

Pro lepší představu o šamanství si můžete přečíst pár článků:

Něco málo o šamanství >>

Kovář a šaman >>

Šamanské kostýmy >>