Něco málo o šamanství

Něco málo o šamanství

Nicholas Breeze Wood

Slovo “šaman” pochází ze sibiřského slova Evenků a Manchů šaman (nebo samman) a znamená buď “znát” nebo “rozvášnit se”

Nemá žádnou spojitost s jakýmkoliv jiným sanskrtským slovem. Stále přetrvává utkvělý a klamný mýtus, vytvořený chybně informovanými lingvisty v 19. století, že původem slova je samane, sanskrtský výraz pro budhistického mnicha. Tato teorie byla dávno zpochybněna, přesto se opakovaně objevuje na facebooku i v dalších zdrojích.

Slovo šaman bylo převzato do ruského jazyka učenci v 17. a 18. století, odkud se dále přeneslo do francouzštiny a změnilo na chaman. To se následně z Francie rozšířilo do Anglie a Ameriky a zároveň se poupravilo do podoby shaman, což je jeho dnešní všeobecně rozšířená podoba.

Samotné slovo šaman je mužského rodu. Pro ženy označení šamanka nepoužíváme, patřičné označení ženy-šamanky je ”udigan”. V 18. století nebyli učenci typicky patriachální, a když byla řeč o ženách, spíše bychom hovořili o “udiganismu”, než o šamanství.

Slovo šaman se nevyskytuje ani v sousedních kmenových skupinách na Sibiři. Místo toho mají svá vlastní označení, jako Boo, Kam, Kaman, khamma, ayun, gam, baksy a tadibey - všechna označují to, co rozumíme pod pojmem šaman. Jedná se o slova mužského rodu. Ve všech těchto kmenech se pro označení ženy-šamanky používá slovo “udigan”. To poukazuje na to, že slovo pro ženu-šamanku je staršího původu než slovo pro muže-šamana, což naznačuje, že první šamanky byly ženy. Nadto existuje další důkaz tohoto tvrzení - rituální oblečení mnoha mužských šamanů jsou poupravené obdoby ženského šatstva.

Slovo šamanka je výplod moderní ruštiny. Přípona -ka označuje ženský rod, jako např. ve slově voda (vod- znamená voda a -ka označuje ženský rod nebo význam “malá”).

V 19. století se pojmem “šamanství” začala označovat veškerá “kmenová” spiritualita a léčení - od tradičních léčitelů po léčitele-čaroděje. Tehdejší antropologové ho používali, protože byl moderní - podobně jako ho dnes používá new age - často jde o zcestné používání bez hlubšího pochopení skutečné podstaty šamanismu. Tento zneužívaný význam slova se přenesl i do moderního jazyka, takže dnes mluvíme o spoustě věcí jako o “šamanských”.

To je ještě markantnější v éře new age, protože slovo “šamanské” je sexy a dobře se prodává. Připojuje se k názvům knih, workshopů a dalších produktů, a zvyšuje jejich prodejnost. A tak máme věci jako “šamanské reiki”, “šamanskou jógu” nebo dokonce “šamanský extra tělový šampón”.

Zhruba v posledních 50 letech narůstá snaha zacházet s pojmem “šamanství” co nejpřesněji a neoznačovat jím všechno možné, co ani vzdáleně nesouvisí s tradicemi Evenků a ostatních národů.

Vyprofiloval se zvláštní druh antropologů, tzv. šamanologové, kteří používají termín co nejpřesněji. Nadále přetrvává snaha poučit veřejnost ohledně správného používání slova a zaměřit jeho význam tak, aby byl více patrný důraz na proces. O to samé se snažím i já - používám definici šamanismu od šamanologů, a ne všeobecně rozšířenou mlhavou definici, která je pozůstatkem nepřesného uvažování v 19. století.

Další přetrvávající mýtus tvrdí, že šamanismus je “kolébkou všech náboženství”. Není. Pravděpodobnější kolébkou všech náboženství je “animismus” - víra, že vše je živoucí a má duši. Šamanismus se vyvinul z animismu, ale je považován za zcela novou odnož, starou maximálně 5 000 - 10 000 let.

Existují jisté důkazy v podobě jeskynních maleb pradávných rituálů atd., ale ty byly svou povahou spíše animistické, i když absence hmatatelného důkazu nám neumožňuje nic tvrdit s jistotou. Můžeme si vytvářet pouze domněnky, jelikož nevíme přesně, co se odehrávalo při pradávných rituálech, neznáme víru lidí, kteří je vykonávali, a nebyli jsme v jejich hlavách, takže nevíme, čím procházeli.

První skutečná zmínka o šamanismu se datuje zhruba 2000 let zpátky a pochází z Číny. Vše předtím jsou pouze dohady, ale obecný názor profesionálních šamanologů se přiklání k tvrzení, že vývoj byl mnohem pozdější, pravděpodobně ne starší než 5 000 - 10 000 let.

Šamanismus - ve správném smyslu slova, tak, jak jej užívají šamanologové - není celosvětová záležitost. Neobjevuje se všude ve světě, ale najdeme ho především ve Střední Asii a na Sibiři. Všeobecně se předpokládá, že v těchto oblastech také vznikl.

Nachází se také na dalších místech, ale je tomu tak převážně proto, že do těchto míst lidé ze Střední Asie a Sibiře migrovali. Jedná se o: Koreu, Jihovýchodní Asii, Finsko, Maďarsko, Aljašku, Grónsko a pacifické severozápadní pobřeží Severní Ameriky. Všechno to jsou hlavní oblasti, kde najdeme skutečný šamanismus.

I na dalších místech nalezneme tradice podobné šamanismu, které se pravděpodobně vyvinuly zcela nezávisle. Tato místa zahrnují např. Amazonii a některá kmenová společenství v Mexiku. Někteří antropologové je sice nezařazují jako šamanské, ale já osobně se domnívám, že by mezi šamanské řazené být mohly a měly. Tradice v duchu šamanismu se místy objevují také napříč Severní Amerikou, např. Cree a Odžibwejové, ale u těchto kultur už je jejich řazení mezi šamanské spornější. Hranice mezi tím, co ještě šamanismus je a co už ne, není ostře vymezená, a v hraničních případech je obtížné přiklonit se k jedné či druhé variantě.

Další šamanistické tradice nalezneme v Africe, např. u Křováků v Jižní Africe a Gnawa tradice v Maroku.

Nepsané pravidlo také říká, že všechny šamanské kultury jsou animistické, ale ne všechny animistické kultury jsou zároveň šamanské.

Uvedeme si stručnou definici šamanismu: Šaman je člověk vyvolený duchy, který je schopen opakovaně záměrně vstupovat do kontrolovaných změněných stavů vědomí, během kterých:

  1. zažívá “spirituální let”, při kterém vstupuje do světa duchů a setkává se s duchy, se kterými buď bojuje, vyjedná nebo se je snaží obelstít, aby tak inicioval změnu ve fyzickém světě.
  2. Nad ním duchové převezmou kontrolu (obvykle jsou to duchové šamanských předků nebo místní duchové země), zatímco v tomto fyzickém světě používají šamanův hlas a tělo k léčení nebo k udílení rad šamanově společenství.

Šaman sám o sobě nemůže bez duchů a jejich požehnání existovat a fungovat. Bez tranzu není šamanismu.

 

Sacred Hoop magazine

Původní článek v angličtině >>